Медицинска помощ на път – част 3

MVM
25 септември 2016, 8:51
първа помощ

Животът и в частност едно пътешествие могат да ни поставят в ситуация, в която е застрашен животът на наш близък или на случаен човек. В такива ситуации сме длъжни да действаме адекватно и бързо. Далеч съм от намерението да правя онлайн курс по спешна помощ, настоящият материал следва да се разглежда само като кратко реактивиране на вече придобити знания и заостряне на вниманието към подобни проблеми. Ако има конкретни въпроси, готова съм да отговоря на тях във форума.

Първото, което сме длъжни да направим, е да алармираме на единния спешен номер. За спасителните служби е важно да имат пълна информация за случващото се, за да изпратят подходящо оборудван екип и съответните специалисти. Разбира се, много зависи и от организацията на спешната помощ в държавата, в която се намираме. От нас зависи да реагираме бързо и да дадем възможно най-пълна информация.

Погрижете се да осигурите достъп до пострадалия, да разгоните зяпачите и паралелно с това да оказвате адекватна помощ. Решителността и лидерските качества тук са много полезни, защото спокойно можете да делегирате задачи на ваши близки или на случайни хора. С подходящ тон, съдържание и невербална комуникация хората ще направят (почти) всичко, което искате от тях.

Понякога следващата ни задача е да спасим пациента от ситуация, от която той сам не може да се освободи, било то заради загуба на съзнание, тежка травма или заклещване. И законът, и моралът казват, че не сме длъжни да рискуваме собствения или на близките ни живот и здраве заради спасението на друг човек, така че без излишен акционизъм – при здраво хванал се за заветния меден кабел съгражданин или разлив на киселина от катастрофирала цистерна най-добре да изчакаме професионалистите. Похватите на Раутек са щадящи и ефективни, в ютюб има достатъчно нагледна информация. Ако пострадалият е мотоциклетист с шлем, има похвати за един или двама помагачи, с които той лесно се сваля. При силно изстудяване на пациента – спасяване от планинско езеро, изпод лавина и др., пасивното движение на пострадалия трябва да се сведе до минимум. Изгледайте някое и друго видео, потренирайте на сухо вкъщи, защото тези ваши знания и умения един ден могат да спасят човешки живот. Тук ще се повторя – само заострям вниманието към важността на тази проблематика, защото всеки от нас може и в известни граници е длъжен да оказва такава помощ.

Веднъж спасен, пациентът трябва да се сложи на земята или на носилка. При безсъзнание, но достатъчно добре дишащ пациент се проверява за наличие на чужди тела в дихателните пътища и се прави класическото стабилно странично положение. Похвати – няколко, целта – една: предпазване от аспирация, поддържане на свободни дихателни пътища. При нараняване на гръдния кош, при затруднено дишане и при съмнение за инфаркт се повдига горната част на тялото, а при масивна кръвозагуба или ниско кръвно налягане се повдигат краката или цялото тяло се накланя с главата надолу. Добре е винаги да носите със себе си термофолио и в зависимост от ситуацията да запазите топлината на пациента или напротив, да го охладите.

Кървенето винаги е обезпокояващ симптом. Спектърът на помощ тук започва от обикновена лепенка или стерилна марля, фиксирана с бинт. При силно кървящи рани на крайниците се препоръчва повдигането им нависоко, като към стерилната марля се добавя компресионна възглавничка под формата на навит бинт или смачкана тениска. Ако и това не помогне, следващата стъпка е притискане с пръсти на артериите преди раната. Подходящи места са например слабинната гънка, задколянната ямка, вътрешната част на мишницата. Припомнете си хода на съдовете. Само в краен случай се прилага прекъсване на кръвотока в целия крайник с турникет, триъгълна кърпа или широк шал, като часът на манипулацията трябва да се обозначи ясно и трайно и информацията да се предаде на медицинско лице.

Мислете за имобилизация на засегнати крайници при очевидни счупвания или силна болезненост. Чадър, щека за ски или селфи-стик могат да свършат чудеса.

Веднъж изваден от опасната ситуация, задача на всеки от нас е да провери 3 функции на пострадалия: 1. Съзнание, 2. Дишане, 3. Сърдечна дейност - с прости похвати за не повече от 30 секунди. Слушаме, гледаме, чувстваме – дихателни шумове, пулсации, движения, реакция на пострадалия. При запазени пулс и дишане, но в безсъзнание е достатъчно да го сложим в стабилно странично положение. Ако липсват и трите показателя се започва с реанимация по познатите правила, като в случая е по-добре да правим нещо не съвсем както трябва, отколкото да не правим нищо. За обдишването уста в уста е добре да носите със себе си по хигиенни съображения специално фолио или да пробиете дупка в пластмасов плик.

Виждаме, че с малко знания, решителност и инциатива може да се спаси най-ценното – човешкия живот. На път всеки от нас носи какво ли не. Сложете в багажа си поне два бинта, марли, триъгълна кърпа, безопасни игли, термофолио и фолио за обдишване, латексови ръкавици, по аналогия с автоаптечката. Като обем и тегло е пренебрежимо малко, а може да ни донесе най-голямото – удовлетворението, че поне сме дали най-доброто от себе си някой да остане жив и здрав.

На добър път!

Етикети: