1. Дефиниции и определения

  1. Сайтът "По света" е онлайн медия с информационна, туристическа и развлекателна насоченост, представена на домейн po-sveta.com и всички поддомейни и страници на този адрес. Настоящата страница описва правилата и условията за ползване на сайта "По света".
  2. Хората с административен достъп до сайта "По света" прилагат тук описаните правила, за краткост са наречени Администратори.
  3. Собствениците на сайта "По света", Администраторите и дизайнерите и програмистите на сайта, за краткост са наречени Екипът.
  4. Потребител на сайта "По света" е регистриран в сайта посетител, който не е част от Екипът.
  5. Посетител на сайта "По света" е всяко лице използващо сайта, което не е част от Екипа, без значение дали е регистриран потребител или не.
  6. Съдържание в сайта е всякакъв вид материали (текст, снимки, видео) добавени от Потребители в сайта.
  7. Автор на Съдържание е конкретния Потребител добавил това Съдържание, за краткост наречен Автор.
 2. Общи правила

  1. С използването на сайта "По света" Посетителите се съгласяват с правилата и условията за ползване.
  2. Екипът на "По света" запазва правото да премахва или променя, без предупреждение публикувани материали, при известия от трети лица, че те не отговарят на Правилата и Условията на сайта или на приложимото законодателство, както ако и по преценка на Екипа застрашават сигурността на сървъра, сайта или останалите посетители.
  3. Администраторите на сайта "По света" следят за спазването на Правилата и Условията и по собствена преценка могат да изтриват или променят мнения, коментари, публикации, снимки и всякакви други добавени в сайта материали.
  4. На Посетители действащи в ущърб на сайта "По света" с нарушаване на Правилата и Условията със злонамерени действия или по друг начин ще бъде забраняван достъпа до сайта.
  5. В случай на действия нарушаващи действащото законодателство, информацията ще бъде предавана на съответните органи.
  6. Информацията в сайта "По света" може да бъде използвана само за лични цели с некомерсиална цел. Копирането на информация от сайта и публикуването й на други места (онлайн, печатна или друга форма) е допустимо само с изричното съгласие на автора и указване на сайта "По света" като източник.
  7. Тези Правила и Условия подлежат на актуализация без предупреждение. Отговорност на Посетителите е да следят за промени в правилата.
 3. Публикуване на Съдържание

  1. Публикуването на материали е достъпно само за регистрирани потребители.
  2. Всяко текстово съдържание трябва да са написано на кирилица, съгласно правописните и граматически правила в българския език и да е смислено и разбираемо.
  3. Не се допуска публикуването на материали с обидно, расистско, пропагандно, рекламно и други типове неподходящо за сайта съдържание. Какво съдържание е подходящо могат да решават Администраторите.
  4. Добавеното Съдържание трябва да е свързано с темата/секцията, към която е публикувано.
  5. По усмотрение на Администратор всяко добавено Съдържание може да бъде премествано в по-подходящи секции, заглавието променяно и Съдържанието редактирано с цел подобряване на четимостта - оформление, правопис, стил.
  6. Добавено Съдържание може да бъде заключено за редакция от Автора след публикуването му. В такъв случай при нужда от редакция трябва да бъде пусната заявка към Администратор.
  7. Съдържание публикувано преди повече от 1 седмица не може да бъде изтривано по заявка на Автора.
  8. Спазването на добрия тон е задължително. Забранени са обидни думи и квалификации, псувни и ругатни.
  9. Публикуване на материали с авторски права е задължително да става със съгласието на автора.
  10. Сайта не държи правата за публикуваното Съдържание - публикации, снимки, коментари и т.н. Не може да ги продава или предоставя на трети лица от името на собствениците.
  11. Публикуваното съдържание в сайта "По света" е собственост на Авторите и те притежават авторските права за тях. С добавянето в сайта "По света" Авторите се съгласяват да предоставят това Съдържание за свободно ползване във всички части на сайта, както и в други сайтове свързани с "По света".
  12. Добавените в сайта "По света" снимки, независимо от оригиналния си размер, се променят до размери и параметри отговарящи на дизайна на сайта, като при това параметрите за размера на оригиналните снимки се променят; мета съдържанието на снимките може да бъде изтрито; поставя се воден знак - адрес и/или лого на сайта; може да бъдат изрязани части от оригиналните снимки, които да бъдат видими.
 4. Регистрация и регистрирани потребители

  1. Регистрацията в сайта "По света" е отворена за всички и е безплатна.
  2. Всеки има право на един регистриран акаунт. При наличие на повече от един акаунт регистрирани за един и същи потребител, всички акаунти свързани с тези потребителски данни ще бъдат блокирани.
  3. Необходимо за регистрация е:
   • Попълване на регистрационна форма, според изискванията записани в нея.
   • Съгласие с правилата и условията на сайта "По света".
   • Потвърждение на регистрацията чрез отваряне на адреса изпратен в писмо към посочения при регистрацията валиден email адрес.
  4. Регистрации не потвърдени чрез отваряне на адреса изпратен в писмо към посочения при регистрацията email адрес до 2 дни след регистрацията ще бъдат изтривани.
  5. При нарушаване на правилата и условията на сайта "По света" от регистриран потребител, по усмотрение на Администратор на сайта могат да бъдат прилагани следните действия:
   • предупреждение - писмено предупреждение към потребител за нарушаване на правилата.
   • забрана за достъп, временна - забрана за писане и добавяне на материали в сайта за определен срок от време.
   • забрана за достъп, постоянна - безсрочна забрана за писане и добавяне на материали в сайта.
   • изтриване на акаунт
  6. Създадена и потвърдена регистрация не може да бъде изтрита, освен в случаите при установено нарушение на правилата или по усмотрение на Администратор.
 5. Ограничаване на отговорност

  1. Екипът и собствениците на "По света" не носят отговорност при липса на достъп, загуба или промяна на Съдържание.
  2. Екипът и собствениците на "По света" не носят отговорност за неточност, непълнота или неяснота на Съдържание.
  3. Сайтът "По света" дава свободна среда където Потребителите да изказват мнения по различни въпроси и теми. Екипът и собствениците на "По света" нямат нищо общо с мнения, вярвания, убеждения и т.н. изразени от Авторите в добавеното от тях Съдържание.
  4. Екипът и собствениците на "По света" не се ангажират да проверяват публикуваната информация и не носят отговорност за Съдържание публикувано в сайта "По света" от Потребителите.